verstand van zaken én mensen

Trends in nieuwe businessmodellen

Ondanks de optimistische geluiden over een economisch herstel, leeft bij veel ondernemers de overtuiging dat het nog wel even duurt voordat de economie weer in topconditie is. De lengte van de crises dwingt ingrijpende maatregelen af; tijdelijk bijsturen van de onderneming biedt simpelweg te weinig perspectief. In toenemende mate vat de gedachte post dat het nooit meer zal worden zoals het is geweest en dat ons huidige economische gedachtegoed niet meer functioneert. Deze ontwikkeling vraagt om anders ondernemen door anders te organiseren, ofwel: om een nieuwe kijk op uw businessmodel.

Verschillende onderzoeken naar de ontwikkeling van  nieuwe businessmodellen concluderen dat van de louter winstgeoriënteerde organisaties een denkomslag wordt gevraagd om hun onderneming toekomstbestendig te maken. Zo staat bij het verankeren van een marktpositie (positionering) steeds vaker  de meervoudige en collectieve waardecreatie centraal. Dit betekent dat transacties tegelijkertijd economische, sociale en ecologische waarden genereren én dat een businessmodel door meerdere organisaties wordt ontwikkeld en gebruikt.

Netwerken en ketenpartners zijn een essentieel onderdeel van nieuwe businessmodellen en vormen de ruggengraat in het proces van meervoudige waardecreatie. Naar binnen gekeerde organisaties verliezen uiteindelijk de aansluiting met marktontwikkelingen en lopen daardoor kansen mis. Niet voor niets zijn begrippen als co-creatie en nieuwe verbindingen ‘hot’. Daarbij valt op dat nieuwe samenwerkingsvormen zijn gebaseerd op de combinatie van competenties in plaats van op een koppeling van activiteiten zoals dat in het ‘oude denken’ gebruikelijk was.