verstand van zaken én mensen

Onze expertises

strategie & planvorming


verandering & verbetering


restructurering & reorganisatie


interim management & detachering


Missie, visie en strategische verkenning

Als ondernemer kent u de ontwikkelingen in uw branche en heeft u ambities. U vertrouwt op harde cijfers, maar ook op uw intuïtie. Door de snel veranderende omgeving moeten voortdurend beslissingen genomen worden die de continuïteit van de onderneming waarborgen. Strategische keuzes en de unieke kernwaarden van uw bedrijf stellen u in staat een succesvolle match tussen vraag en aanbod te maken. Maar welk plan ligt hieraan ten grondslag? Wij helpen u graag als gelijkwaardige sparring partner maar ook als ervaren, betrouwbare uitvoerder.

Businessplannen en verdienmodellen ontwikkelen

De markt vraagt om meer toegevoegde waarde voor minder geld, een scherp marktprofiel en nieuwe verdienmodellen. Er ontstaat een nieuwe kijk op ondernemersethiek; duurzaamheid, transparantie, MVO zijn daarin belangrijke thema’s. De complexiteit van de besluitvorming neemt toe. Daardoor heeft de ondernemer meer behoefte aan inzicht en overzicht. Bij VKBC denken we niet vanuit scenario’s en formats waarmee we de ‘vorige oorlog’ uitvochten maar gebruiken actuele informatie van de ondernemer en zijn bedrijf voor een goed begrip van context en kritieke succesfactoren.

Generatiewisseling bij familiebedrijven

De overdracht van een familiebedrijf aan de volgende generatie is geen sinecure. Het is een proces dat een gedegen voorbereiding vraagt, waarin talloze financiële, fiscale en juridische keuzes moeten worden gemaakt en waarin bovendien emotie vaak een stevige rol speelt. Maar de generatiewisseling biedt ook een belangrijke kans: de kans om te onderzoeken waar het bedrijf nu staat, waar de aantredende ondernemer naartoe wil en wat hij daar, in onze razendsnel veranderende wereld, voor nodig heeft. Bij VKBC hebben we vaker met dit bijltje gehakt. En met succes. We laten u graag kennismaken met families waar generatiewisselingen vlekkeloos zijn verlopen.

Begeleiding bij overname, fusie en deelneming

Strategische allianties worden door ons als middel gezien om plannen en ambities te verwezenlijken. Dat is de reden waarom we in de aanloop vooral stil blijven staan bij de motieven die een rol spelen en alle ins & outs daarvan bespreken. Wat wordt nu werkelijk beoogd en welke verwachtingen heeft u daarbij? De gebruikelijke fasen van de letter of intent, het due diligence en de koopovereenkomst kunnen we dromen. Vanuit onze positie coördineren en regisseren we uw acquisitie proces, niet vanuit wetenschap maar vanuit kunst.

Optimaliseren van bedrijfsprocessen

In de sterk veranderende omgeving waarin klanten om steeds meer maatwerk vragen en resultaten onder druk staan, hebben wij een genuanceerde kijk op de situaties ontwikkeld. We zien branchegemiddelden steeds meer als indicatoren en we richten ons vaker op de interne, haalbare normen van uw onderneming. De inrichting van de organisatie stemmen we af op de ondernemersdoelstellingen en het innovatieproces. Kostprijsberekeningen zijn voor ons meer dan een optelsom van bedragen en opslagen. Onze kennis daarover willen we graag met u delen.

Plan support bij groeiscenario’s

Snelgroeiende bedrijven en bedrijven met een stevige groei-ambitie lopen tegen uiteenlopende problemen aan. Vooral op het gebied van financiering en personeelswerving. Maar ook het ontwerpen van een passende organisatiestructuur, met behoud van de flexibiliteit, is van het grootste belang voor groei. Veel komt op het spreekwoordelijke bordje van de ondernemer en dat vraagt van hem kennis, creativiteit, durf en tegelijkertijd het vermogen te delegeren. De onderneming verandert en de markt verandert mee. Speciaal voor deze klantengroep ontwikkelden wij compacte checklists die alle veranderingen inzichtelijke maken. We gaan graag met u in gesprek!

Personele- en organisatorische reorganisatie

Een veranderende omgeving vraagt vaak om aanpassingen van de (interne) organisatie. Er ontstaan nieuwe taken en de verantwoordelijkheden worden herverdeeld. Soms moeten pijnlijke beslissingen genomen worden om de onderneming op koers te houden. Tegelijkertijd maken uw medewerkers zich op voor een periode van vernieuwing en verandering. Behalve ondernemers bent u ook mens en maakt u zorgvuldige afwegingen. We ondersteunen u met raad en daad in deze situaties. Ook bij de minder leuke aspecten van het ondernemerschap kunt u op ons rekenen.

Flexibele inzet van professionals

Om snelheid en flexibiliteit te bereiken bij het implementeren van veranderingen is een sterk management vereist. Soms is tijdelijk specifieke kennis nodig of is er behoefte aan extra inzet van professionals. De consultants van VKBC zijn voor korte of langere tijd inzetbaar binnen uw onderneming. Als projectmanager op allerlei gebieden zoals P&O, finance & control, office en communicatie brengen zij processen in beweging en nemen uw medewerkers daar in mee. Met op maat gesneden afspraken en scherpe tarieven zorgen wij dat u kunt focussen op uw plannen.