verstand van zaken én mensen

Personele- en organisatorische reorganisatie

Een veranderende omgeving vraagt vaak om aanpassingen van de (interne) organisatie. Er ontstaan nieuwe taken en de verantwoordelijkheden worden herverdeeld. Soms moeten pijnlijke beslissingen genomen worden om de onderneming op koers te houden. Tegelijkertijd maken uw medewerkers zich op voor een periode van vernieuwing en verandering. Behalve ondernemers bent u ook mens en maakt u zorgvuldige afwegingen. We ondersteunen u met raad en daad in deze situaties. Ook bij de minder leuke aspecten van het ondernemerschap kunt u op ons rekenen.