verstand van zaken én mensen

Veranderen doe je zo!

De wereld om ons heen verandert in hoog tempo. Globalisering, robotisering, digitalisering en technologische ontwikkeling zorgen ervoor dat kennis snel veroudert, dat behoeften van klanten veranderen, dat de concurrentie toeneemt en dat de levensduur van producten en diensten korter wordt. Een onderneming moet voortdurend in dat hoge tempo mee veranderen. Dat vraagt om snelle keuzes en wendbaarheid. Kortom: om een adaptieve organisatie. Maar wat doe je als het maar niet lukt om de transitie naar zo’n nieuw ondernemingsmodel in gang te zetten?

Als je merkt dat de omzet daalt, dat er steeds meer nieuwe spelers in de markt komen en dat medewerkers onrustig beginnen te worden, weet je als ondernemer dat je in actie moet komen. Je steekt je licht eens op bij collega-ondernemers, je bezoekt een congres of masterclass of je voert een oriënterend gesprek met een adviesbureau. Maar ondanks alle constructieve gesprekken en goede plannen blijft de gewenste én noodzakelijke transitie in je organisatie uit. Hoe kan dat?

Lineaire manier van denken schiet tekort

Het is heel waarschijnlijk dat ons eigen, vaste denkpatroon en referentiekader de stagnatie veroorzaken. We zijn van oudsher gewend om (strategische) vraagstukken op te lossen vanuit een lineaire manier van denken: met stapsgewijze, elkaar opvolgende processen en ingrepen komen tot het gewenste resultaat. Maar in de huidige snel veranderende wereld schiet die aanpak tekort. Je kunt in een onvoorspelbare wereld niet meer aan de hand van een lineair model beredeneren of berekenen hoe je van A naar B komt met je organisatie.

Iteratieve aanpak

Om een transitieproces tot een succes te maken is tegenwoordig een meer iteratieve aanpak nodig. In deze moderne aanpak worden keuzes voortdurend opnieuw tegen het licht gehouden, gevalideerd en verdiept. En begrippen als co-creatie (met de klant), een bottom up benadering en het creëren van draagvlak staan centraal. Maar belangrijker nog is dat alle medewerkers bij het proces worden betrokken en als het ware worden omgeschoold, zodat de volgende verandering sneller en beter kan worden opgevangen. Op deze manier ontstaat een wendbare organisatie en wordt een duurzame verandering gerealiseerd.

Scan je kansen

Om de slagingskansen van een transitieproces te vergroten is een scan vooraf noodzakelijk; een onderzoek aan de hand van twee met elkaar samenhangende vragen. Ten eerste: wat is mijn ambitieframe (waar staan en waar willen we naartoe)? En ten tweede: hoe ziet mijn transitiepotentieel eruit (hebben we ook de mensen en middelen in huis om daar te komen)? Dat klinkt eenvoudig, maar bij zo’n zelfonderzoek loop je gemakkelijk opnieuw in de val van het geijkte denkpatroon en referentiekader. Laat daarom een paar extra ogen meekijken: een sparringpartner die objectief en out-of-the-box meedenkt en je helpt de juiste keuzes te maken. 

Karel Jan van Kesteren

VKBC │van Kesteren Business Consulting
06 – 222 50 661
kareljan@vkbc.eu