verstand van zaken én mensen

Slim groeien, hoe doe je dat?

In tijden van economische groei ziet de toekomst er veelbelovend uit. We zijn al bijna weer vergeten hoe rigoureus er een paar jaar geleden moest worden ingegrepen om de onderneming te laten overleven. Om herhaling daarvan te voorkomen is ‘toekomstbestendig ondernemen’ het codewoord geworden en hebben begrippen als ‘lean’ en ‘agile’ hun intrede gedaan. Maar is dat voldoende om als onderneming te kunnen blijven groeien, of is er meer nodig?

Ondanks de huidige, ogenschijnlijke, voorspoed spelen er in veel branches kwesties die ondernemers de nodige hoofdbrekens bezorgen, zoals krapte op de arbeidsmarkt, de Brexit, of de enorme hausse aan technologische en sociale innovaties. In die dynamiek, van economische groei enerzijds en een snel veranderende wereld anderzijds, is een weloverwogen en scherp geformuleerde groeistrategie een must om slim te kunnen groeien en met je onderneming op koers te blijven.

Een groeistrategie formuleren betekent: keuzes maken en focus aanbrengen. In eerste instantie gaat het om een strategie op hoofdlijnen. Je kunt deze zelf of met een klein team ontwerpen. Trap niet in de val dit vraagstuk van meet af aan breed uit te zetten. Het ontwikkelen van draagvlak voor gemaakte keuzes komt in een later stadium aan de orde.

Het proces begint met twee kernvragen; één: wil je een bestaand of een nieuw product verkopen, en twee: wil je dat doen op een bestaande of op een nieuwe markt? Dat levert vervolgens vier mogelijke product-marktcombinaties op waaruit je een keuze maakt.

Is die keuze gemaakt, bepaal dan op welk thema je bedrijf zich wil onderscheiden, ofwel: waarmee wil je jouw klanten bedienen. Daarvoor kun je gebruik maken van drie zogenaamde waarde-strategieën die achtereenvolgens zijn gericht op productinnovatie, klantaandacht en de bedrijfsprocessen. Kies één van deze drie als speerpunt en zorg dat je tegelijkertijd op een acceptabel niveau presteert in de twee andere.

Hiermee is je groeistrategie in de basis een feit. Niets meer en niets minder. Alle andere managementmodellen en -theorieën (je kent de meeste al jaren) zijn vooral waardevol bij het uitwerken en nuanceren van de strategie. Dit is het punt waarop je het vraagstuk breder gaat uitzetten en hier komen begrippen als concurrentiekracht, kernvaardigheden en positionering aan de orde. Zelf wijs ik ondernemers aanvullend graag nog op het nut om je strategische partners tijdig bij de uitvoering van je groeiplannen te betrekken. En last but not least: vertel het je medewerkers! Het is bij uitstek dé gelegenheid om alle neuzen één kant op te krijgen. Slim groeien. Zó doe je dat.

En nee, om deze keuzes te kunnen maken hoef je geen tijdrovend traject op te starten met een adviesbureau dat in een dik rapport vertelt wat je moet doen. Als ondernemer weet je zelf namelijk heel goed wat jou en je bedrijf het beste past. En wil je tóch een klankbord of hulp in dit proces, kies dan voor een moderne consultant die (theoretische) kennis en ruime ervaring combineert om jouw keuzes te valideren.