verstand van zaken én mensen

Niets is meer wat het lijkt.

De economische realiteit vraagt van het MKB nieuwe businessmodellen en een strategische heroriëntatie. Dat vraagt om antwoorden op vragen als: waar kán ik innoveren en wat móet ik veranderen om waarde voor mijn klanten toe te kunnen voegen? En: wie is nu eigenlijk precies mijn klant en hoe zorg ik voor een maximum ‘customer lifetime value’? De markt vraagt ‘meer voor minder’ en het is aan de ondernemer om met een passend antwoord te komen.

De mondialisering, de vraag naar transparantie en de voortschrijdende techniek jagen deze ontwikkelingen verder op. De dynamiek van de markt vraagt om slagvaardige en flexibele organisaties. Focus en visie zijn de sleutelwoorden. De belevingseconomie is een feit en op een traditionele manier geld verdienen lijkt niet meer zo vanzelfsprekend.

Toch is er meer zekerheid dan op het eerste gezicht lijkt. Zo kunnen we historisch gezien vaststellen dat de veranderingen steeds sneller gaan. Een goed plan is tegenwoordig nog maar heel kort een goed plan. Dat vraagt om inzicht en overzicht op basis waarvan keuzes gemaakt worden. Vastgelegd in één dynamisch document voor alle stakeholders, zodat de consequenties van veranderingen snel zichtbaar worden en een passende bijstelling van plannen mogelijk is. Een andere zekerheid vinden we bij de ondernemer en zijn of haar bedrijf zelf. Niet voor niets is hij al jaren succesvol in zijn markt en beschikt hij over allerlei bronnen die hem bestaansrecht geven. Soms is het al voldoende om dezelfde dingen anders te gaan doen. Waarmee overigens niet is gezegd dat zo’n omschakeling eenvoudig is.

Speciaal voor ondernemers die de ambitie voelen om te veranderen, ontwikkelden wij het MKB-flowchart©. Met behulp van deze methodiek worden uw plannen getoetst óf krijgt u inzicht in de innovatie- en verandermogelijkheden binnen uw bedrijf. We bekijken uw business model vanuit verschillende invalshoeken en leveren waardevolle feedback waarmee u direct zelf aan het werk kunt. Door samen te werken met een professionele sparringpartner wordt tunnelvisie voorkomen en gaat het werk door, ook als u er even geen tijd voor hebt. Onze aanpak gaat uit van wat er al is en we voegen daar onze 15 jaar advieservaring aan toe. We combineren theorie en praktijk en maken zo de vertaalslag voor uw organisatie.

Bel ons voor een kennismakingsgesprek en ontdek dat er meer is dan het lijkt!