verstand van zaken én mensen

Innoveren ís ondernemen!

De activiteiten van een ondernemer zijn doorgaans gericht op de continuïteit van de onderneming. Steeds vaker wordt gezegd dat innovatief vermogen daarin bepalend is. Dat veronderstelde verband laat zich gemakkelijk verklaren. Om de marktpositie te behouden of te verbeteren, moet de onderneming voortdurend inspelen op de vraag van de klant naar meer toegevoegde waarde; naar ‘meer voor minder’. De geslaagde invoering van die nieuwe vormen van toegevoegde waarde wordt ook wel innovatie genoemd.

Innoveren is mensenwerk. Het reikt veel verder dan alleen de ontwikkeling van technologie. Zo heeft recent onderzoek aangetoond dat ruim 75% van het innovatiesucces wordt bepaald door sociale innovatie. Dat wil zeggen:  door nieuwe manieren van managen en van werken. Maar ook anders organiseren en co-creatie met externe partijen, kunnen het innovatievermogen aanzienlijk vergroten. Flexibele ondernemingen die zich op elk moment kunnen aanpassen aan de veranderende wensen, hebben de toekomst.

Door te investeren in innovatie wordt meer onderscheidend vermogen ten opzichte van concurrenten gecreëerd. Maar door te vernieuwen verandert een organisatie ook van richting. Dat vraagt om een heldere bedrijfsstrategie zodat duidelijk wordt welke keuzes de onderneming maakt en wat men daarmee in de toekomst wil bereiken. Deze ‘route naar succes’ wordt vervolgens vertaald in een businessmodel en uitgewerkt in acties. Innoveren ís ondernemen ! Een voorwaarde voor de toekomstige business van elke ondernemer.