verstand van zaken én mensen

Bedrijfsovernames en Due Diligence

De economie trekt weer aan, dus ondernemers kijken weer vooruit. Ze zien nieuwe kansen en mogelijkheden en zijn weer op overnamepad. Bedrijfsovernames en due diligence zijn aan de orde van de dag. Goede begeleiding en advisering door terzake kundigen in overnametrajecten kan teleurstellingen en een nare, kostbare nasleep voorkomen.

Niet elke overname is hetzelfde, dus ook overnamecontracten  en –trajecten verschillen van aard en inhoud. Er is sprake van heel wat variabelen: de betrokken partijen, het soort overname (een activa- of aandelenovername), de financieringsconstructie, enzovoort. Maar ook de achtergrond van de overname verschilt per geval, evenals de (bedrijfs)structuur die na overname dient te worden gerealiseerd.

Voor het te bewandelen overnamepad maakt het nogal een verschil wie de koper is. Is dat een investeringsmaatschappij, een familielid van de verkoper, een concurrerend bedrijf? Of is het een personeelslid van de over te nemen vennootschap, of wellicht het op dat moment zittende management (management buy-out). Kortom, uiteenlopende essentiële zaken spelen een rol bij het opstellen van overnamecontracten voor de verschillende vormen.

Vast onderdeel in bijna elk overnametraject is het zogeheten due diligence onderzoek. Een behoorlijke Nederlandse vertaling ontbreekt. De meest passende omschrijving van deze term is “een door een koper of verkoper met behoorlijke zorg uitgevoerd onderzoek naar een onderneming in het kader van een voorgenomen fusie of overname”. Dit onderzoek wordt in de regel pas gestart, nadat de partijen in de fase van een intentieverklaring zijn beland en/of een geheimhoudingsovereenkomst hebben getekend. Dat is ook wenselijk, want gedurende het onderzoek verschaft de verkoper veel, vaak vertrouwelijke en bedrijfsspecifieke, informatie aan de koper.

Een overname is een complex traject, waarmee een veelheid aan disciplines is gemoeid en waar een dito aantal deskundigen bij is betrokken. Het is verstandig om de diverse werkterreinen goed af te bakenen Een goede regie en samenwerking tussen de deskundigen zorgt voor een kwalitatief betere output. Er wordt effectiever én efficiënter gewerkt en dat scheelt tijd en dus geld.